Schermafbeelding 2023-03-12 om 14.24.26

Alle de Brieven project Antoni van Leeuwenhoek na 90 jaar in laatste fase

Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven

De brieven van de Delftse microscopist Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) vormen zijn gehele wetenschappelijk oeuvre en bieden de enige toegang tot zijn werk en zijn ideeën. Een aantal brieven is in zeldzame contemporaine edities beschikbaar, in het Nederlands of in Latijnse vertaling. Een deel is in Engelse vertaling gepubliceerd in de Philosophical Transactions van de Royal Society in Londen. Een volledig overzicht van het werk van Van Leeuwenhoek ontbreekt echter. De volledige editie is van belang voor (wetenschaps-) historici die Van Leeuwenhoeks rol in de Wetenschappelijke Revolutie willen bestuderen en voor taalkundigen die zijn gespecialiseerd in zeventiende- en achttiende-eeuws Nederlands

Ook huidige natuurwetenschappers grijpen terug op Van Leeuwenhoeks werk. In zijn brieven, waarvan vele zijn voorzien van illustraties, deed hij verslag van de resultaten van zijn microscopisch onderzoek, dat vanwege de kwaliteit van zijn instrumenten en de eigenzinnigheid van zijn interpretaties tot het beste van die tijd behoort.

Tot nu toe zijn er sinds 1939 zeventien delen in druk verschenen. Inmiddels is ook deel 18 (met Leeuwenhoeks correspondentie over de jaren 1716-1721) in digitale vorm gereed. Onderzoekers Huib Zuidervaart en Douglas Andersen van het Huygens Instituut zullen in 2023 de laatste drie delen 18, 19, en 20 presenteren.

Voor meer informatie over het project: https://www.huygens.knaw.nl/projecten/antoni-van-leeuwenhoek-alle-brieven/

De eerste vijftien delen zijn in digitale vorm terug te vinden op https://www.dbnl.org/tekst/leeu027alle00_01/